Search form

Taga Roma 6:1

Diyan Kam Utusan Na Kasalanan Moy

1Nadid, neta tam a kagbian kitam na Diyos maski nagkasala kitam. Ey anya i isip moya? Itulos tam i pégkasala tam, monda kagbian na kitam ta lalo pa ta éya?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index