Search form

Taga Roma 9:19

Gemtén Na Diyos I Tolay Ayun Ta Gustu Na

19Nadid, éng kona sa i gimet na Diyos, éy makay kagi moy a bakit sisién na pa i tolay éng éwan de siya sundin, da Diyos ngani dén i nagpaktog ta ulo dia!

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index