Search form

Taga Roma 9:20

20Pero i sengbet kua ta éya, éy éwan kam maari a magpintas ta plano na Diyos. Bakit, maari wade i linalang na Diyos a mégkagi diya, a “Bakit linalangék ta kona se?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index