Search form

Taga Roma 9:29

29Sakay esa pa a kagi ni Isayas, éy “I mataas a Panginoon, éng éwan na inagaw du sénganya du anak tam to te hirap tam, éy naubus kitam a koman i banuwan na Sodoma sakay ta Gomora.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index