Search form

Taga Roma 9:8

8Nadid, i kahulugan na éya, éy éwan tolay na Diyos i étanan a nienak ni Abraham, éngˈwan basta du anak a gébwat to pangako na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index