Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:11

11Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dechı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa, eyıts'ǫ ı̨t'ǫ̀ hazǫǫ̀ xàɂaa dèè k'e dehsheè awede. Įt'ǫ̀ wejìì weyìı whelaa hanıı, eyıts'ǫ ts'ı wek'e jìecho dehshee hanıı, hazǫǫ̀ edek'ę̀ę̀ xàɂaa dehsheè awede,” hadı, eyıt'à hagòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index