Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:13

13Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà, taı dzęę̀ k'ehǫǫwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index