Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:14

14Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Įdòo yat'a t'asìı wet'à dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ gǫ̀hłı̨ ha, wet'à dzę agǫht'e ha eyıts'ǫ to agǫht'e ha, weghàà dzędeè k'èhoedzǫ ha, eyıts'ǫ weghàà ı̨bèe, xat'ǫ̀, xok'e, edaèk'ǫ wek'èhoedzǫ ha,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index