Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:18

18Wet'à dzę nı̨dè nı̨ı̨dı̨ gha, eyıts'ǫ to nı̨dè nı̨ı̨dı̨ gha ayį̀į̀là. Hanì t'aa dzęh eyıts'ǫ to į̀łak'aà whelaà ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index