Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:20

20Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Tı yìı nàdèe sìı hazǫǫ̀ xàɂaa gǫ̀hłı̨į̀ awede, eyıts'ǫ yat'a k'edèe sìı dèè gote hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'et'aà awede,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index