Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:21

21Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ tıts'aàdìıcho tı yìı nàdèe sìı whehtsı̨. Tı yìı godìı elı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ ełek'ę̀ę̀ xàɂaa whehtsı̨, eyıts'ǫ yat'a k'edèe hazǫǫ̀ xàɂaa whehtsı̨. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index