Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:22

22Nǫ̀htsı̨ eyı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ sìghà xàyaı̨htı, hagòhdı, “Tıcho yìı dàgoòɂǫǫ̀ agode ha t'à deɂǫ̀ǫ̀ łǫǫ̀ aahde, eyıts'ǫ yat'a k'edèe deɂǫ̀ǫ̀ łǫǫ̀ awede,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index