Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:25

25Eyıt'à Nǫ̀htsı̨, tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ nàdèe hazǫǫ̀ xàɂaa whehtsı̨, tıts'aàdìı gık'èhodìı, dèè k'e k'eɂàa lanıı, hazǫǫ̀ ełek'ę̀ę̀ xàɂaa gǫ̀hłı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Nǫ̀htsı̨ yeghàeda, wegha nezı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index