Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:4

4Nǫ̀htsı̨ dzęh ghàeda wegha nezı̨. Togoòtł'òo eyıts'ǫ dzęh į̀łak'aà ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index