Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:5

5Dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ sìı “dzęh,” yèhdı, eyıts'ǫ togoòtł'òo sìı “to,” yèhdı. Xèhts'ǫ̀ eyıts'ǫ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà, dzę ı̨łè k'ehǫǫwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index