Search form

Dànì Kèhoį̀wo 1:6

6Nǫ̀htsı̨ “Dèè k'e tı eyıts'ǫ ı̨dòo yat'a tı į̀łak'aà awede,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index