Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:1

Dǫ łǫ xàgeèɂaa

1Dıı godı dek'eèhtł'èe sìı Noah weza Shem, Ham eyıts'ǫ Jafet gıgodıì hǫt'e: Tı dèè goteètł'ı tł'axǫǫ̀ ededı̨ sı gıza łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index