Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:13

13Mızram wets'ǫ dıı dǫ xàgeèɂaa agı̨ı̨t'e: Lud got'ı̨į̀, Anam got'ı̨į̀, Lehab got'ı̨į̀, Naftuh got'ı̨į̀,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index