Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:18

18Arvad got'ı̨į̀, Zemar got'ı̨į̀, eyıts'ǫ Hamat got'ı̨į̀.

Eyı tł'axǫǫ̀ Kanan gots'ǫ dǫ xàgeèɂaa sìı eyı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index