Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:24

24Arfakad, Shelah wetà hǫt'e, eyıts'ǫ Shelah, Eber wetà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index