Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:25

25Eber weza nàke gǫ̀hłı̨: Įłè Peleg wìyeh. Ekò k'e dǫ ełets'ǫǫ̀ agejà t'à hawìyeh adlà. Peleg wechı Joktan wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index