Search form

Dànì Kèhoį̀wo 10:9

9Gots'ǫ̀ K'àowo nadąą̀ nàzèe-dǫǫ̀-deè ı̨lè, eyıt'à dıı hats'edı, “Nımrod lanì gots'ǫ̀ K'àowo nadąą̀ nàzèe-dǫǫ̀-deè elı̨,” ts'edı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index