Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:13

13Weza Shelah wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Arfakad dı̨akw'eènǫ-daats'ǫ̀-taı (403) xo ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index