Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:2

2Dǫ sa kàɂàa ts'ǫnèe k'ehogehde ekò dèè wek'e shìh gǫ̀hłı̨-le k'e nègı̨ı̨de. Ekǫ nàgedè agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index