Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:21

21Weza Serug wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Reyu nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (207) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index