Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:23

23Wezaa Nahor wegǫ̀hłı̨ tł'axǫǫ̀ Serug nàkeakw'eènǫ (200) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà. Weza eyıì-le łǫ gòı̨lè eyıts'ǫ wetì sı łǫ gòı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index