Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:24

24Nahor naènǫ-daats'ǫ̀-łǫǫ̀tǫ (29) weghoò ekò wezaa Terah wegǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index