Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:26

26Terah łǫ̀hdı̨ènǫ weghoò tł'axǫǫ̀ weza taı gòı̨lè; Abram, Nahor eyıts'ǫ Haran gıgǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index