Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:29

29Abram eyıts'ǫ Nahor į̀łah hoget'ı̨ ı̨lè. Abram wets'èkeè Sarayı wìyeh, eyıts'ǫ Nahor wets'èkeè Mılkah wìyeh. Eyı ts'èko sìı Haran wetì hǫt'e. Haran sìı Mılkah eyıts'ǫ Iskah gıtà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index