Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:32

32Terah nàkeakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (205) weghoò ts'ǫ̀ ı̨dà, eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀godeè Haran ekǫ ełaı̨wo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index