Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:5

5Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo gots'ǫ̀ ı̨zhıì ajà, kǫ̀godeè gogehtsı̨ı̨ sìı ghàı̨dà, eyıts'ǫ yayıhòłèe sı ghàı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index