Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:6

6Gots'ǫ̀ K'àowo hadı, “Dǫ ı̨łè xàɂaa agı̨ı̨t'e xè hazǫǫ̀ yatı ı̨łè zǫ t'à gogede. Eyı hanì eghàlageeda ha dìì-le nı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı gıgha dìì gǫ̀hłı̨ ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index