Search form

Dànì Kèhoį̀wo 11:7

7Gıts'ǫ̀ ats'ııde, gıyatıì eładı̨ı̨ xàɂaa ats'ııle, hanì-ı̨dè ełegıìkw'o ha-le,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index