Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:15

15K'àowocho wecheekeèdeè gıaɂı̨ t'à k'àowocho ts'ǫ̀ Sarayı ghǫ nezı̨į̀ xàyagı̨ı̨htı, eyıt'à Sarayı k'àowocho wekǫ̀ gocho ts'ǫ̀ geèhchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index