Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:17

17Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Abram wets'èkeè ts'ıhɂǫ̀ k'àowocho eyıts'ǫ wèot'ı̨ tàda nàtsoo t'à eyagı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index