Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:18

18Eyıt'à k'àowocho Abram kayaı̨htı, hayèhdı, “Dànìghǫ hanì sets'ǫ̀ eghàlaı̨da? Dànìghǫ eyı ts'èko nets'èkeè hǫt'e, sets'ǫ̀ haı̨dı-le nǫǫ̀?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index