Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:19

19Dànìghǫ eyı ts'èko sedè hǫt'e, nı̨ı̨dı nǫǫ̀? Haı̨dı t'à sets'èkeè elı̨ ha newììhchì ı̨lè. Nets'èkeè nawı̨ı̨chı gà gots'ǫǫ̀ naı̨tłe!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index