Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:20

20Eyıt'à k'àowocho edecheekeè ts'ǫ̀ goı̨de t'à Abram nageèhɂà. Wets'èkeè eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı xè nageèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index