Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:3

3Dǫ nexè sìghà hogehtsı̨ı̨ sìı gıxè sìghà agohłe ha,

eyıts'ǫ dǫ yatı nezı̨-le nek'e nègııɂàa sìı yatı nezı̨-le gıghàehɂà ha.

Eyıts'ǫ nı̨ nets'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıxè sìghà hòɂǫ ha,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index