Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:4

4Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ weyatıì k'e Abram edenèè ts'ǫǫ̀ xàèhtła. Wesah Lot yexè ajà. Abram łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (75) weghoò ekò kǫ̀ta Haran gots'ǫǫ̀ xàèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index