Search form

Dànì Kèhoį̀wo 12:9

9Eyı tł'axǫǫ̀ Abram ekǫ gots'ǫ dèhtła, ekìı-ka nèk'e Negev gòyeh ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index