Search form

Dànì Kèhoį̀wo 13:10

10Lot kǫ̀ta Zoyar ts'ǫ̀ dèè hazǫǫ̀ k'e k'eet'į̀. Jordan deh nıɂàa gà dèè hazǫǫ̀ wek'e tı at'ı̨ t'à dèè nezı̨ı̨ wègaat'ı̨. Gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ dèè-wèdaat'ı̨ı̨-k'è lanì xègaat'ı̨, Egypt nèk'e lanì xègaat'ı̨. (Gots'ǫ̀ K'àowo, kǫ̀godeè nàke Sodom eyıts'ǫ Gomorah gòyeh godıhòèhtsı̨ kwe hagǫ̀ht'e ı̨lè.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index