Search form

Dànì Kèhoį̀wo 13:8

8Eyıt'à Abram edesah Lot ts'ǫ̀ hadı, “Ełèot'ı̨ ats'ı̨ı̨t'e t'à ełek'èch'a ats'ııdì-le. Sets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀, eyıts'ǫ nets'ǫ tıts'aàdìı-k'èdìı-dǫǫ̀ ełek'èch'a hogıhtsį̀-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index