Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:13

13Dǫ ı̨łè goch'à kwı̨èhsaa sìı ekǫ dàgòjàa sìı Hebrew got'ı̨į̀ Abram ts'ǫ̀ hadı. Ekò k'e Abram, Amor got'ı̨į̀ Mamer wets'ǫ ts'ı nechàa nàwheɂaa gà nàde ı̨lè. Eyı dǫ Mamer sìı Eshkol eyıts'ǫ Aner gìot'ı̨ hǫt'e. Eyı dǫ hazǫǫ̀ Abram xè ełets'àgedı gha nàowo gèhtsı̨ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index