Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:17

17Abram, k'àowocho Kedorlomer, eyıts'ǫ wexè k'àowocho eyıì-le goghǫèhnǫ gots'ǫ nǫ̀ǫtła ekò, kǫ̀ta Sodom gots'ǫ k'àowocho shìhge dèè nıɂàa Shaveh gòyeh (dıì K'àowocho Gıts'ǫ Shìhge Dèè Nıɂàa gòyeh) ekǫ Abram ts'ǫ̀ èhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index