Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:21

21Kǫ̀ta Sodom gots'ǫ k'àowocho Abram ts'ǫ̀ hadı, “Sı̨ t'aa dǫ seghàgı̨ı̨le. Eyı wedę t'asìı hazǫǫ̀ edegha wek'èı̨dì,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index