Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:24

24T'asìı wı̨ı̨zìı edegha neèhchı ha-le, sets'ǫ dǫ ayìı gıghǫ shèzhee, eyıts'ǫ dǫ sexè agejàa sìı Aner, Eshkol eyıts'ǫ Mamer, t'asìı edegha gìhchìı sìı eyı zǫ,” Abram yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index