Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:3

3K'àowocho sı̨làı nǫǫde gıts'ìzıı sìı ełets'àgedı gha gıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ łetagı̨ı̨wa. Shìhge dèè nıɂàa Sıdım gòyeh, ekǫ ełegegǫ gha łą̀ą ełègı̨ı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index