Search form

Dànì Kèhoį̀wo 14:5

5Hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ xo k'e k'àowocho Kedorlomer, eyıts'ǫ k'àowocho gıxè nàowo gèhtsı̨ı̨ sìı ełets'àgedı t'à kǫ̀ta Ashterot-Karnayım gots'ǫ Refayım got'ı̨į̀, kǫ̀ta Ham gots'ǫ Zuzım got'ı̨į̀, eyıts'ǫ kǫ̀ta Shaveh-Kıratayım gots'ǫ Emım got'ı̨į̀ xè ełegıagǫ t'à goghǫ geèhnǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index