Search form

Dànì Kèhoį̀wo 15:1

Nǫ̀htsı̨ Abram xè nàowo nàtsoo whehtsı̨

1Eyı hagòjà tł'axǫǫ̀ Abram wenazhıı xègoèht'į̀ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Abram, dı̨ı̨jı̨-le. Nexoehdı ha, eyıts'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ łǫ neghàehłe ha,” gots'ǫ̀ K'àowo yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index